Op elk van uw vragen proberen wij, door één van onze gespecialiseerde vrijwilligers of via ons eigen direct netwerk, een gepast antwoord te formuleren of minstens door te verwjjzen naar een dienst/instelling die u op dat gebied wel gepast kan bijstaan.

 

Onze domeinen waar we voornamelijk expertise hebben zijn woonrecht, zakelijk recht, afbetalingsplannen, bedrijfseconomische en facilitaire kennis alsook familierecht, recht op contact van kinderen met ouders, familie, en aanverwanten.

Advies

Zorg

Professionele activiteiten

Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Onze vereniginggroeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor iedereen. Vul voor contact alstublieft het formulier op onze webstek in en dan kunnen wij evalueren wie en hoe u het best kan bijstaan.

 

Wij zijn er voor particulieren, verenigingen en zelfstandigen in tijden van twijfel, nood, en onze doelstelling is om u/jullie, samen met onze zorg, terug een beter bestaan op elk mogelijk vlak te bezorgen. Wij blijven aan uw zijde zolang als nodig.

Om onze zorg en werking te blijven garanderen, rekenen wij op giften (en toekomstgericht ook op)subsidies maar zorgen wij ook voor een eigen dynamiek van inkomsten om onze eigen evenementen tegen de verzuring te organiseren, u de nodige zorg en hulp te kunnen aanbieden, zelfstandigen in nood bij te staan alsook ons eigen patrimonium te beheren en onze broodnodige en gewaardeerde vrijwilligers een vergoeding van hun onkosten te garanderen.  Onze Raad Van Bestuur, voorzitter en vrijwilligers zijn stuk per stuk gemotiveerde mensen, elk met hun eigen achtergrond en beperkingen, maar die stuk per stuk 100% achter deze vzw en diens doelstellingen staan en heel vele uren investeren in de werking en uitbating van deze vzw, totaal onbezoldigd en belangeloos.