Vzw ZiZaZo wil een positieve rol in deze samenleving uitoefenen, door er te zijn voor iedereen, voor de zwakkeren, voor de benadeelden, maar eveneens voor jan met de pet in de straat die gewoon positivisme wenst. 

Als algemeen doel hebben wij om op zoveel mogelijke wijzen en manieren mee te werken tegen de verzuring van onze maatschappij, het bevorderen van het sociaal contact tussen de mensen en onze focus op ondersteuning van alle maatschappelijke  problemen van verbroken contacten tussen buren, familie, ouders en kinderen, grootouders tot een luisterend oor voor alleenstaanden, eenzamen, gewoon voor iedereen die nood heeft   aan een vriendelijk woord en mee wil helpen om elke leefsituatie te verbeteren, ...

Weet je even geen raad?

Even het noorden kwijt of geen idee bij wie of wat je terecht kan? Contacteer ons en wij trachten u zo goed mogelijk te begeleiden of te verwijzen naar de gepaste oplossing.
24/24 bereikbaar 0470/61 39 28

Welkom bij vzw ZiZaZo

Onze doelstelling

 

De vzw stelt zich tot doel:

Onze basisdoelstelling is alle mogelijke stappen en acties te ondernemen tegen de verzuring van elke mens in deze gehaaste en gehaaide maatschappij met vooral ondersteuning te bieden aan kleine zelfstandigen, maar ook met speciale aandacht voor gezinnen die het moeilijk hebben om iedereen in het gezin zijn plaats te geven, of ze nu samen wonen of gescheiden zijn, apart wonen, kinderen blijven deel van elk gezin.


De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

- het organiseren van infomomenten en netwerking over allerhande onderwerpen.

- het ondersteunen van slachtoffers betrokken met alle problematiek en deze desgevallend doorverwijzen naar opgeleide specialisten en hen inzicht geven in het kluwen van het gerecht en hulpverlening

- het organiseren van allerhande evenementen, markten, en alle mogelijke zaken ter verbetering van het sociaal gebeuren en contacten, mensen samen brengen

- Het actief ondersteunen en begeleiden van kleine zelfstandigen die het omwille van diverse redenen het beheer en uitbating van hun zaak niet volledig in handen meer hebben.

- Mogelijk familiale problemen op alle mogelijke manieren meer kenbaar maken en aankaarten  zodat de omgeving meer gedegen kennis krijgt terzake en er minder vooroordelen zijn en sneller opgetreden en ondersteuning is.

- Op alle mogelijke manieren de overige verenigingen actief rond “mensen/gezinnen in nood” ondersteunen.

- Het ondersteunen van andere initiatieven van welke aard ook die zorgen voor een betere communicatie en goed/verbeterd sociaal contact, integratie op alle mogelijke wijzen, administratief, uitvoerend, financieel, op vlak van preventie-ondersteuning, etc.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
 

U kan ons ook steeds volgen op de sociale media Facebook www.fb.com/vzwzizazo